Forside

Hvad er psykoterapi?

‘Psykoterapi er en behandling, der består af regelmæssige samtaler hos en uddannet psykoterapeut gennem kortere eller længere tid, fra nogle uger op til flere år. Psykoterapi kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter, klienten og terapeuten. Begge deltager i arbejdet, men klienten/patienten er hovedpersonen, den person om hvis livssituation det terapeutiske arbejde drejer sig.’ (www.psyx.dk)

Bliver du lykkelig af psykoterapi?

‘Psykoterapi er ikke en ‘lykkepille’ og psykoterapi er ej heller evig lykke. Derimod kan psykoterapi hjælpe dig med at få en større bevidsthed om dig selv, dine reaktionsmønstre og dine måder til at være sammen med andre på. Du vil dermed blive bedre til at handle mere hensigtsmæssigt i dit liv. Psykoterapi kan dermed hjælpe dig til en større tilfredshed med dig selv og dit liv. Men du får intet forærende hos terapeuten. Indsatsen skal komme fra dig selv – og nogle gange kan det være hårdt arbejde at gå i terapi.’ (www.levlykkeligt.dk)

Hvad er den terapeutiske relation?

‘Stig Dankert Hjort skitserer den terapeutiske relation som interaktionsfeltet mellem terapeut og klient. I dette felt må der arbejdes hen i mod en gensidighed og et samspil, som kan danne den basis, hvorpå klienten har mulighed for at kunne forandre sig eller kunne tage frugtbar stilling til sine problematikker.’ (psykoterapeutforeningen.dk)